OverNite Software Europe | Blog

Opleiden en Trainen van medewerkers makkelijk gemaakt

Opleiden en trainen

Er word steeds meer van werknemers verwacht. Flexibel inzetbaar, hoger opgeleid en ook wettelijk moeten ze aan steeds meer eisen voldoen. Goed geschoolde medewerkers zijn essentieel en de opleiding stopt niet bij het aannemen van een werknemer, het is een continue proces.

Om de opleiding van personeel in goede banen te leiden is een goed software systeem noodzakelijk. De administratie rondom het trainen en opleiden van medewerkers vergt veel van een organisatie en met enkel het gebruik van Excel en email heeft niemand overzicht.

De Employability Manager helpt u om weer grip te krijgen bij het trainen en opleiden van medewerkers. Voor iedere medewerker is er een persoonlijk planbord met daarop zijn eigen opleidingen en instructies. Medewerkers kunnen zelf inloggen om dit planbord te raadplagen en vandaaruit ook trainingen opstarten.

persoonlijk planbord medewerker

Is een medewerker geslaagd dan wordt de training automatisch geregistreerd en eventueel opnieuw ingepland voor de volgende keer.

Al deze opleidingen en instructies kunnen worden bijgehouden in een catalogus en beheerd door aangewezen personen. Zo kan een SHE-officer de veiligheidstrainingen beheren, terwijl een HR-officer de algemene opleidingen kan beheren, enzovoorts.

opleidingen instructies catalogus

Waar nodig kunnen opleidingen ingepland en geregistreerd worden door bevoegde personen. Zo kan een teamchef verantwoordelijk worden voor zijn eigen operators. Hij krijgt dan een overzicht van zijn medewerkers en kan op de planborden van deze medewerkers de noodzakelijk opleidingen inplannen en de gedane opleidingen registreren. Zo kan een teamchef zelf ervoor zorgen zijn team voldoende gekwalificeerd is.

De verdeling van taken zorgt ervoor dat het opleiden van medewerkers verdeeld kan worden over de organisatie en iedereen betrokken word.

Wilt u daarnaast ook vaardigheden bijhouden? Of de beoordelingen van medewerkers? Ook dat kan.

Wilt u meer weten over de Employability Manager?

Neem dan contact op

OverNite Software Europe gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren en het gebruik van onze applicaties makkelijker te maken. Lees meer