OverNite Software Europe | Blog

Voordelen van e-learning

Vaak is er een aarzeling bij de aanschaf van e-learning applicaties. De implementatie en aanschafkosten vormen daarbij vaak de grootste obstakels. E-learning heeft daarentegen ook een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele manieren van opleiden. Deze worden echter vaak onderschat, terwijl e-learning voor iedere organisatie van toegevoegde waarde kan zijn.

In dit artikel zullen een aantal van deze voordelen besproken worden.


Kostenbesparing


Hoewel e-learning nog altijd wordt geassocieerd met hoge kosten komt uit onderzoek naar voor dat organisaties gemiddeld een kwart van de opleidingskosten besparen als ze eenmaal met e-learning begonnen zijn (bron: nidap.com).

Deze kostenbesparing is makkelijk te verklaren.

Traditionele cursussen en opleidingen zorgen voor een aantal additionele kosten, buiten de specifieke kosten voor het maken en afnemen van het leermateriaal. Er moet een instructeur betaald worden, locatie geregeld, maar ook de reis- (en soms zelfs verblijfkosten) komen daar nog eens bovenop. Dit maakt de prijs voor een training per medewerker velen malen hoger dan bij e-learning. Waarbij er enkel de kosten voor het e-learning programma en eventueel de aanschaf van cursus materiaal zijn.

Tijdsbesparing


Het opleidingstraject binnen een organisatie is tijdrovend. Bij een normale cursus is het vaak nodig om één of meerdere dagen op locatie te zijn. De reistijd en de tijd in het leslokaal betekent dat een medewerker niet zijn normale werkzaamheden kan verrichten en er een vervanger moet komen. De afwezigheid van medewerkers verkorten helpt bij de kostenbesparing en helpt de productiviteit te behouden.

Met behulp van e-learning applicaties is het mogelijk om cursussen te volgen op iedere locatie, zelfs thuis. Zo kan een enorme tijdsbesparing gemaakt worden. De flexibiliteit van e-learning maakt het mogelijk dat iedere cursist zelf kan bepalen waar en wanneer ze werken aan de cursus. Is er even een rustig moment tijdens de productie? Dan kan een medewerkers even werken aan de cursus. Moet hij onverhoopt meehelpen in de productie? De online module kan altijd weer worden hervat waar men de vorige keer is gestopt.

Een andere vorm van tijdsbesparing waar e-learning voor kan zorgen is het wegnemen van wachttijden. Doordat klassikale trainingen enkel op vaste tijden gevolgd kunnen worden en met een beperkt aantal medewerkers kan het zijn dat wachtijden van sommige trainingen oplopen. Zeker bij cruciale trainingen is dit geen goede ontwikkeling.
E-learning heeft dit probleem niet, omdat iedereen te alle tijden de trainingen kan volgen wanneer het uitkomt (nodig is). Dus als er trainingen zijn die iedereen binnen de organisatie moet volgen dan kan dit met e-learning heel snel gebeuren. Waar dit met traditioneel leren maanden kan duren.

Aanpassen van modules


Cursussen en opleidingen binnen een organisatie zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Wetten en regels veranderen, of er verandert iets binnen het productieproces. Met traditionele opleidingen is het dan lastig en een langdurige taak om iedereen op de hoogte te stellen van deze wijzigen.
Met e-learning is een aanpassing snel gemaakt en doordat de module voor iedereen altijd en overal beschikbaar zijn medewerkers sneller op de hoogte van de wijzigingen.
Doordat u de trainingen zelf kunt maken is het mogelijk om ze specifiek voor uw organisatie te maken. Zo is leerstof beter begrijpbaar en voor medewerkers beter in de praktijk toe te passen. Voorbeelden kunnen direct uit de praktijk genomen worden om de toepasbaarheid van een cursus optimaal te maken.

Minder administratie


Het opleidingstraject van een organisatie vergt heel wat administratief werk. Bijhouden wie welke opleidingen en cursussen heeft gedaan, nog moet doen en wanneer is een heel gedoe. Zeker in Excel of op papier kost dit veel tijd en is het makkelijk om fouten te maken. Automatiseren van het registreren en inplannen.
E-learning applicaties verminderen de administratie rondom het opleidings- en trainingstraject van medewerkers. Daarnaast scheelt het tijd, geld en zorgt voor minder fouten, geen vergeten opleidingen en dragen zo bij aan de kwalificatie en een hogere inzetbaarheid van medewerkers.

Sneller/Beter leren


Presentaties en klassikale lessen zijn niet altijd even inspirerend. De leerstof kan saai zijn, of de docent heeft moeite om de groep enthousiast te krijgen. Het resultaat is dat er weinig kennis blijft hangen en de cursus grotendeels voor niets is geweest.
E-learning zorgt voor een interactieve manier van trainen. Door het gebruik van beeldmateriaal en het toevoegen van vragen blijft een cursist geïnteresseerder en meer kennis behouden. Het toevoegen van feedback bij e-learning modules zorgt dat cursisten meteen leren van hun fouten.

Doordat een e-learning cursus iedere keer hetzelfde is kan de consistentie van de cursus behouden worden. Iets wat met traditioneel leren en wisselende docenten veel lastiger is. Zo is het mogelijk ervoor te zorgen dat de kennis van medewerkers binnen een organisatie gelijkwaardiger is en niemand belangrijk informatie mist. Daarnaast heeft u met e-learning de mogelijkheid om volledige zeggenschap te hebben over de content van de curus, als u deze al niet zelf ontwikkelt.

Ook is het leervermogen van iedere medewerker anders, de ene pikt nieuwe informatie snel op, een ander doet er wat langer over. E-learning trainingen worden individueel gedaan en iedereen heeft daarom de mogelijkheid zijn eigen tempo te bepalen. Dit stimuleert medewerkers en zorgt ervoor dat iedereen het lesmateriaal beter kan onthouden.

 

Naast deze voordelen heeft e-learning nog meerdere voordelen. Er moet wel gezegd worden dat e-learing ook punten heeft waar goed over moet worden nagedacht voordat een organisatie overstapt. Zo moet het implementatie proces niet onderschat worden en moet er goede content beschikbaar zijn die de mogelijkheden van e-learning benut.

Wilt u weten hoe OSE u kan helpen met e-learning? De voordelen van e-learning worden in dit artikel besproken aan de hand van onze e-learning applicaties

Voor meer informatie kijkt u eens op onze website of neem contact met ons op.

OverNite Software Europe gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) om het bezoek aan onze website te kunnen analyseren en het gebruik van onze applicaties makkelijker te maken. Lees meer